محلول تجزیه پذیر

مواد زیست تخریب پذیر تأثیر کمی بر محیط زیست دارند، توسعه پایدار را برآورده می کنند، می توانند به طور موثر بحران زیست محیطی و سایر مشکلات را حل کنند، بنابراین تقاضا در حال رشد است، محصولات بسته بندی زیست تخریب پذیر بیشتر و بیشتر در همه جنبه های زندگی استفاده می شود.از آنجایی که بیشتر مواد مورد استفاده در بسته بندی طبیعی هستند و بدون افزودن کاتالیزور قابل تجزیه می باشند، این محلول ها به طور گسترده در صنایع غذایی و نوشیدنی مورد استفاده قرار می گیرند.بسیاری از صنایع و دولت ها اقداماتی را برای کاهش ضایعات مواد و اثرات زیست محیطی انجام داده اند.شرکت‌هایی مانند Unilever و P & G متعهد شده‌اند که به سمت راه‌حل‌های بسته‌بندی طبیعی بروند و ردپای اکولوژیکی خود (عمدتاً انتشار کربن) را تا ۵۰ درصد کاهش دهند که یکی از عواملی است که باعث استفاده از بسته‌بندی‌های زیست تخریب‌پذیر در صنایع مختلف می‌شود.نوآوری های بیشتر و بیشتری مانند راه حل های بسته بندی خودکار و هوشمند در صنعت، در حال گسترش به محصولات نهایی هستند.

افراد مسئول بیشتر و بیشتری به سمت راه حل های بسته بندی پایدار حرکت می کنند.

جمعیت جهان از 7.2 میلیارد نفر فراتر رفته است که از این تعداد بیش از 2.5 میلیارد نفر در سنین 15 تا 35 سال هستند.آنها به محیط زیست اهمیت بیشتری می دهند.با ترکیب پیشرفت تکنولوژی و رشد جمعیت جهانی، پلاستیک و کاغذ به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.مواد بسته بندی به دست آمده از منابع مختلف (به ویژه پلاستیک) زباله های جامد مهمی را تشکیل می دهند که برای محیط زیست بسیار مضر هستند.بسیاری از کشورها (به ویژه کشورهای توسعه یافته) مقررات سختگیرانه ای برای کاهش ضایعات و ترویج استفاده از مواد بسته بندی زیست تخریب پذیر دارند.